Klimaat/Climate

Het gevoel dat alles dier, mens, natuur verbonden is in tijd en verankerd in ons genetisch zijn. Komt in dit werk tot uiting.

De Klimaat serie laat de kijkers de verankerende gevoelens van verbondenheid met de natuur, dier en zichzelf als mens beleven om zo het respect de eerbied en liefde voor alles wat leeft te voelen en te herinneren hoe we nu er mee om kunnen gaan.