Verbinding met al het leven/Connection with all life

Norti Kowalski is kunstenares met passie voor de natuur  bloemen, portretten en beeldconcepten. Ze neemt ons mee op een persoonlijk reis waarin tijd en cultuur geen rol spelen maar waarin we allen één zijn.

 Zij maakt gebruik van oude schilderijen en foto’s waarin mensen hun leven bloot hebben gelegd. Zoekend naar de verbondenheid en de geschiedenis, probeert zij met respect voor het verleden en de toekomst, een kleurrijk en verrassend nieuw beeld te creëren.   

Middels haar eigentijdse storytelling krijgt de zoektocht iets magisch en dat laat zich zien in de gelaagdheid van haar creatie

Geen grenzen/no boundaries

Deze  zoektocht naar patronen in tijd en cultuur. Deze verenigen tot een nieuw “story telling” beeld  waarin de overeenkomsten van het zijn naar voren komt. De sociale lagen en de manier van  kijken in een ander daglicht gezet word en er een verbinding ontstaat met al het leven die een zijn Is terug te zien in de serie de grenzen voorbij.

Klimaat/Climate

In de klimaat serie wil ik de verbondenheid van mens , dier en aarde in een creatief daglicht zetten. Kunst, is een mooi medium om verandering teweeg te brengen en `Story telling` als motor tot een positieve gedachte een aanzet om door lagen heen te kijken en de gedachte te laten groeien op welke manier aan die verandering mee te doen kunnen doen.
De rijke symboliek die je ook vind bij  de grote meesters en de hang naar het verleden, vergankelijkheid wat in al mijn werk terug te vinden is komt bij "Glorie van Weleer" nog extra naar voren. Zo gebruik ik schilderijen en foto's uit een tijd van overvloed of verandering als herinnering van wat geweest is en de symboliek net als in de gouden eeuw zal de kijker niet missen.